Akım Koleji

Anaokulu 4 Yaş Grubu

Anaokulu 4 Yaş Grubu

4 yaş grubumuzda tam gün eğitimi verilmektedir ve programın temelini oluşturan İngilizce ve GEMS uygulamaları konusunda akademik bölümümüz hakkında kurum müdürümüzden detaylı bilgi edinebilirsiniz. İnce motor becerilerine yönelik makas tutuş ve doğru kesme yönlerinin desteklenmesi, doğru kalem tutuş adımlarının ilk adımlarında bu süreç çok önemlidir ve dikkat edilmektedir. Her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklılaştırılmış eğitim tekniklerini kullanarak zengin bir öğrenme ortamı sunmaktayız. Programımızı aşağıda belirtilen branş derslerimiz desteklemektedir.

GÖRSEL SANATLAR

Sanat, çocuklara farklı bakış açılarını kazandırmak, yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmek ve kendi duygularını ifade etmeyi öğretmektedir. Öğrencilerin birçok yerli ve yabancı sanatçıları tanıtılmalarına fırsat veren, nesnelerle çalışmasını sağlamak, sanat materyallerini kullanarak bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek, sanat çalışmaları boyunca sanatsal ürünlerine bakmalarını, bunlar hakkında bir şeyler öğrenmeleri ve tartışmalarını sağlamak bölüm amaçlarımızdandır.

HEDEFLER

Akım Koleji Anaokulu okul öncesi çalışmalarımızda öğrencilerimizin kendilerinde var olan yaratıcılık potansiyellerini olağanüstü seviyede kullanabilecekleri, estetik duyarlılığı geliştirecekleri sanatsal malzemeleri kullanarak beceri kazanacakları ortamlar hazırlamak hedefimizdir. Okulumuzda sanat eğitimi programları hazırlanırken derslerimizi destekleyen sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Bu etkinliklerin en önemli kısmını sanatsal geziler oluşturmaktadır.

Sanal sanat müzeleri, sanat galerileri ve sanat atölyelerine yapılan keşif gezilerinde öğrencilerimizin, sanat eserlerini yakından görerek tanımalarına, bu eserlerin özgünlüğünü, görsel algılama deneyimini yerinde ve ilk elden görerek yaşamalarına olanak sağlanmaktadır. Çevre sanat galerilerine düzenlenen gezilerde sanatı, sanatçıyı ve sanat kültürümüzü tanıtarak öğrencilerin bu kavramları yaparak ve hissederek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Okulumuzda her yaş seviyesine uygun olarak yapılan çeşitli GEMS temalı ve özgün yaratıcılık gerektiren etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

PROJE- YARIŞMALAR

Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren, öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan, yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle çalışmalar düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açılarını geliştiren sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmaktadır.

MÜZİK

Anaokulunda öğrencilerimizin; sesleri tanımlamaları ve anlamlandırmaları, çevresinde duyduğu sesleri hem sesiyle hem de orff enstrümanlarıyla taklit edebilmeleri ve okul şarkılarını doğru seslendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sınıflarımızda müzik eğitimi, oyunlarla yürütülmektedir. Aynı zamanda sene içinde belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizle müzik paylaşımları gerçekleştirilmektedir. Müzik dersinde öğrencilerimizin şarkı söyleme, dinleme, ritm çalma ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirilir.

BEDEN EĞİTİMİ

Hareket eğitimi her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal bütünlük içerisinde gelişmesine, sağlıklı yaşamasına olumlu katkılar sağlar. Beden eğitimi derslerimizde amacımız öğrencilerimizin dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kuvvet, sürat, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunluklarını geliştirmektir.

Okulumuzda sistemli ve programlı olarak sunulan beden eğitimi dersi, çocuklarımıza sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradelerini kullanabilmeyi ve iş birliği duygusunu kazandırmaktadır. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri de bu eğitimle atılmış olur. Akım Anaokulu öğrencilerinin, estetik bir yapıya sahip olabilmeleri ve koordinasyonları ile motor beceri gelişimlerine olumlu katkı sağlayabilmelerine önem verilmektedir. Öğrencilerimizin esneklik kazanmaları, vücut koordinasyonu geliştirmeleri, disiplin kazanmaları, daha dengeli ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmeleri öncellikli hedeflerimizin arasındadır.

YARATICI DRAMA

Öğrencilerimizin, doğaçlama ve role bürünme gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içindeki bireylerin; bir yaşantı, olay, fikir, eğitim ünitesi, soyut kavram ya da davranışı gözlem, deneyim, duygu ve düşünceler yoluyla “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır yaratıcı drama. Drama yoluyla öğrencilerimizin dili doğru kullanmalarına, hayal gücü ve yaratıcılıklarını, anlatım ve iletişim, birlikte çalışabilme, eleştirel düşünme, empati kurabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.