Akım Koleji

Anaokulu Akademik Program

ANA DİL PROGRAMIMIZ

Öğrencilerin duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine dil, önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Anaokulunda Türkçe dil çalışmaları aktif öğrenmenin gerçekleştiği bir sınıf ortamında yapılır. Sınıf ortamı öğrencilerin ilgilerini artıracak şekilde düzenlenmiştir.

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun konuşabilmelerine; görsel materyalleri okuma ve yazma ile ilgili yapılan dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin düşünme ve iletişim aracımız olan dili etkin kullanmalarını sağlayarak onların gelişim alanlarına katkıda bulunabilmek temel amacımızdır.

HEDEFLER

• Dili eğlenceli biçimlerde kullanma (şiir, tekerleme, öykü),
• Birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma,
• Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme,
• Yaratıcı düşünme yetenekleri geliştirme,
• Sözcük dağarcığını zenginleştirme,
• Türkçeyi doğru kullanma,
• Kelimeleri doğru telaffuz etme,
• Sesinin tonunu ve hızını ayarlama,
• Aynı sesle başlayan kelimeler üretme,
• El-göz koordinasyonu gerektiren becerileri kazanma,
• Öğrendiği ses sembollerini yazma,
• İşaret, etiket ve sembolleri okuma becerileri kazandırmayı ve çocuklara kitap sevgisi aşılamayı hedefliyoruz.

FEN- MATEMATİK PROGRAMIMIZ

Anaokulunda uygulanmakta olan fen-matematik eğitimi ile öğrencilerin fen ve matematiğin dünyayı kavramanın yollarından biri olduğunu fark etmeleri, ilgili kavramları öğrenmeleri, temel beceri tutumlarını kazanmaları ve bir sonraki eğitim basamağı olan ilköğretime hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Anaokulunda fen-matematik çalışmaları, California Üniversite tarafından farklı tekniklerle öğretme amacıyla geliştirilmiş GEMS (Great Explorations in Maths and science) programı uygulamaları ile desteklenmektedir.

HEDEFLER

• Varlıkları temel özelliklerine göre sıralama ve sınıflandırabilme,
• Basit problemleri anlayabilme ve çözebilme.
• Sayıları ritmik sayabilme,
• Sayıları okuyabilme ve söylendiğinde yazabilme,
• Kümeyi ve kümeler arası ilişkileri kavrama,
• Ölçmeyle ilgili kavramları anlama,
• Tahmin etme,
• Temel geometrik şekilleri (kare, daire, dikdörtgen, üçgen gibi) kavrama,
• Tam, yarım ve çeyrek gibi kesir kavramlarını anlama,
• Belirli özelliklere göre oluşturulan basit şekilli grafikleri yorumlama,
• Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları kavrama becerilerini geliştirmeyi; ayrıca
• Çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerini sağlamayı,
• Meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini desteklemeyi,
• Gözlem yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi,
• Olaylara dayalı bazı bilgileri deneyerek öğrenmelerine ortam hazırlamayı hedefliyoruz.

GEMS: Great Explorations in Math and Science: Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler

Anaokulumuzda, Gems Programı her yaş gruplarına farklı seçilen ünite temalarına göre entegre edilerek uygulanmaktadır. GEMS programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir.

Bu programda, çocukların ilgisini çeken çeşitli konular, merkezinde uğurböcekleri, penguenler, kutup ayıları, kelebekler, filler ve yavruları, karıncalar, yumurtalar, taşlar gibi canlıların ve varlıkların yer aldığı heyecan verici fen ve doğa deneyleri, matematik çalışmaları, yaratıcı drama ve sanat etkinlikleriyle yapılandırılarak sınıfa taşınır. Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

GEMS Programının Amaçları Nelerdir?

• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak
• Çocukların fen ve matematikteki temel kavramları anlamalarını sağlamak
• Temel fen ve matematik becerilerini kazandırmak
• Çocukların yaratıcılığını geliştirmek.

İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ

“Çocukların sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak” ilkesiyle hareket eden okulumuz, öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak ve okuma-yazma olgunluğu kazandırmak amacıyla öğrencilere en uygun eğitim ortamını sunarak çocuklarımızın okul olgunluğuna ulaşmalarını sağlar. Çocuklar, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır.

Anaokulumuzda tüm yaş seviyelerinde her gün İngilizce eğitimi yürütülmekte ve uluslararası İngilizce öğretmenlerimiz ortak planlama yaparak, programın felsefesi doğrultusunda etkinlikler oluşturmaktadır. Uluslararası öğretmenlerimiz tam zamanlı okulumuzda bulunup, öğrencilerimizin İngilizce’yi doğal yaşamlarının bir parçası olarak görmesi amacıyla ders saatleri haricinde gezilerde, yemek saatlerinde, serbest oyun ve bahçe zamanlarında da öğrencilerimizle birlikte olurlar.