Akım Koleji

Anaokulu Destek Çalışmaları

Akım Koleji Anaokulumuzun amaçlarından biri de çocuğun duygusal gelişim sürecini takip etmektir. Bu doğrultuda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar “öğrenciyi tanıma” amaçlıdır. Elde edilen tüm veriler bu amaç doğrultusunda değerlendirilir ve gerekli durumlarda öğretmen, öğrenci ve velilerle paylaşılır. Psikolojik danışman, öğrencilerin farklı ortamlarda gelişimini takip edebilmek ve onları daha yakından tanıyabilmek amacıyla belirli aralıklarla sınıf, bahçe, etkinlik ve oyun gözlemleri yapar.

Öğrencilere kendini ve yaşıtlarını anlama konusunda bireysel destek verir. Onlarla bireysel görüşmeler yapar. İhtiyaçlar doğrultusunda gelişmiş rehberlik modelleri ve tekniklerinden yararlanarak duyguları tanıma, duyguları ifade etme, sorun çözme ve iletişim becerileri konuları ile ilgili çalışmaları yürütür.

Bu çalışmaların yürütülmesinde; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği ve rehberlik hizmetlerimizin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize açık olması önem verdiğimiz noktalardandır.

Öğrencilerimizin duyarlı tutumlar geliştirebilmeleri için çevre eğitimi ve ekolojik farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu doğrultuda çevremizde bulunan hayvanları, bitkileri, v.b olguları tanımaya, deneyimlemeye, korumaya, çevre sorunlarına ilişkin çözümler üretmeye yönelik çevre eğitimi vermekteyiz. Bu sayede öğrencilerimiz duyarlı tutumlar geliştirerek ve çevre bilinci kazanarak duygusal anlamda gelişmektedirler ve empati kurmayı öğrenmektedirler.