Okulumuzun genel hedeflerini destekleyici olarak geziler kalıcı öğrenmeyi sağlamak, yaşayarak öğrenmeyi ve zengin öğrenme ortamlarını desteklemek amacı ile titizlikle seçilir. Belirlenen gün ve haftalar, işlenen ünitelimizi desteklediğimiz gezilere örnek olarak; Kırklareli Atatürk Evi, Ali Rıza Bey Kültür evi, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, Sokullu Külliyesi gibi gezilerini gösterebiliriz.