Akım Koleji

Anaokulu Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuzda, çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek ve onları bu anlamda en üst seviyede destekleyebilmek amacıyla yaş seviyelerine uygun olarak en az 4 ve en fazla 6 olacak şekilde gelişim raporları hazırlanır ve velilere gerekli bilgilendirmeler bireysel görüşmeler, telefon iletişimi ya da yazılı olarak yapılır. Karnelerimiz her dönemin sonunda velilerimizle paylaşılır, öğrencilerimizin kendi kendilerini değerlendirdiği portfolyo sunum günleri yapılır.

Buna ek olarak, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz tarafından öğrenme performanslarının gelişimini sağlamak amacıyla beceri eğitimi uygulanmaktadır. Eğitim programımızda öğrencilerin görsel algı alanlarındaki ve öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak hazırlanan etkinliklerle eğitim programımız zenginleştirilmektedir.

Elde edilen veriler doğrultusunda, duygu tüneli saatinde uygulanmak üzere farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri planlamakta ve öğrenciye bu doğrultuda kaynak çalışmalar ile desteklenmekte veya ev ödevleri gönderilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesi ve bunun yansımalarının akademik ve sosyal hayatında görülmesi hedeflenmektedir.