Akım Koleji

Anaokulu Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına adım atan yuva ve ana sınıfı öğrencilerimizin, bu başlangıçta ve devam edecek olan süreçte en uygun donanıma sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından aşağıdaki çalışmalar planlı ve sistemli olarak yürütülmektedir.

• Öğrencilerimizin kişilik ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul yaşantısına uyum süreçlerinin kolay ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılandırılan oryantasyon çalışmaları,
• Öğrencilerimizin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi, öğrenme performansı gibi temel becerilerini belirlemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tarama ve izleme çalışmaları,
• Öğrencilerimizin ilköğretime bilişsel, duygusal ve sosyal yönden hazır olabilmeleri amacıyla yapılan gözlemler ve sınıf çalışmaları,
• Bireysel olarak gerçekleştirilen tanıma ve psikolojik danışmanlık çalışmaları,

Velilerle yapılan görüşmeler
Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerimizi yürütürken izlediğimiz ilkeler; gizlilik, kişilik haklarına saygı, güven, bireyin değerliliği ve iş birliğidir.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak görüşülmektedir. Sınıf içerisinde yapılan uygulama dersleri eşliğinde gözlemler ve bireysel oyun gözlemleri de yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Beceri Eğitimi
Okulumuzda, bilgi kadar beceri gelişiminin önemine inanılmaktadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programımızda öğrencilerin görsel algı alanlarındaki ve öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak hazırlanan etkinliklerle eğitim programımız zenginleştirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesi ve bunun yansımalarının akademik ve sosyal hayatında görülmesi hedeflenmektedir.

Seminerler ve Sınıf İçi Çalışmalar
Akım Koleji Anaokulunda; yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:
• Olumlu Sosyal Davranışlar
• Sorun Çözme Becerileri
• İletişim Becerileri ve Empati
• Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma
• Kendini Koruma ve Hayır Diyebilme

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Akım Koleji Anaokulunda, yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veli Bültenleri
Gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici bültenler hazırlanarak velilerimize belirli aralıklarla K12 platformları üzerinden gönderilmektedir.

Seminer, Canlı yayınlar ve Konferanslar
Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne yansıyan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer, konferanslar ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenlenmektedir.