Akım Koleji

Anaokulu Sosyal Beceri Programı

Sosyal Duygusal Gelişim Eğitimi, çocukların ve hatta yetişkinlerin yaşam verimliliği için temel becerileri geliştirmesine yardımcı olan bir süreçtir. Bu beceriler duygularımızı tanıma ve yönetme, diğer insanları tanıma ve anlama, olumlu ilişkiler kurabilme, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilme ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmeyi içerir. Bu beceriler çocukların kızgınken sakinleşmelerini, arkadaş edinmelerini, çatışmaları saygılı biçimde çözmelerini, etik ve güvenli tercihler yapmalarını sağlayan becerilerdir.

Akım Anaokulunda çocuklarımıza, 21. yüzyılda bireysel başarı için gerekli nitelikler arasında yer alan ve Sosyal Duygusal Eğitimi oluşturan aşağıdaki özelliklerin kazandırılmasını hedeflemektedir:

  • Öz farkındalık ( Duygu Tüneli çalışmalarında duyguları tanımlama, kendini doğru algılama, güçlü yönlerinin farkına varma, özgüven duygusunu edinme)
  • Özyönetim (Dışarıdan etkilenme kontrolü, stres yönetimi, öz disiplin, motivasyon, hedef belirleme, organize olma becerileri)
  • Toplumsal Farkındalık (Toplumsal bakış açısı edinme, empati kurma, takdir etme yöntemleri geliştirme, başkalarına saygı gösterme)
  • Kişiler Arası İletişim (Sosyal sorumluluk, ilişkileri oluşturma, takım çalışması, çatışma çözme, yardım etme ve yardım isteme)
  • Sorumluluk Alarak Olumlu Karar Verme Becerileri (Etik sorumluluk, durum analizi, problemi tanımlama, problemi çözme, değerlendirme