Akım Koleji

İlkokul Beden Eğitimi

İlkokul Beden Eğitimi

Bölüm Amaçlarımız

Oyun ve fiziki etkinliklerimizde öğrencilerimiz, sosyal ve duygusal yönden gelişen, zihinsel ve fiziksel özelliklerini geliştiren, hareket yetkinliği ile aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazanmış, karmaşık durumlara çözümsel yaklaşabilen, kazanmayı kutlayan ve kaybetmeyi kabullenen öğrenciler yetiştirmek asıl amaçlarımızı oluşturur. Akım öğrencisinin aşağıdaki kazanımları elde ederek ilkokuldan mezun olması amaçlanır.

Sağlıklı yaşam becerisi kazanma,
Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini özgüven ile sergileme ve mekânsal algı geliştirme,
Sportif etkinliklere aktif katılma,
Ritim duygusu kazanma,
Oyun ve hareket becerileri ilgili kavramlarda stratejiler ve taktikler kullanma,
Yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verme ve geliştirme,
Fiziksel etkinliklerde yeni beceriler kazanma ve deneyim elde etme,
Bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirme,
Fiziksel etkinliklerde bulunurken uygun güvenlik önlemleri alma,
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel ve uluslararası oyunları tanıma,
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerileri geliştirme,
Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, fair – play, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirme hedef alınmıştır.

Bölüm Hedeflerimiz

Akım Okullarında Beden Eğitimi dersleri, ulusal MEB müfredatları ile zenginleştirilmiş dikey planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizin doğal hayata aktarabilecekleri yaşam becerilerinin kazanılmasında genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Beden Eğitimi dersleri doğası gereği farklı disiplinlerin kazanımlarını pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar. Programımız ilkokul düzeyinde yapılandırılarak öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı; yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler.

Akım Okullarına başlayan her öğrenci Oyun ve Fiziksel Etkinlik derslerimizin yanında 1. ve 2.sınıfta Tenis branşı ile ilgili spor etüt çalışmalarımıza katılırarak spesifik olarak Tenis sporu ile tanışır ve öğrenir, derslerimizde ise diğer tüm spor branşları hakkında donanımlı bir kültüre sahip olur. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Irmak olimpiyatlarımızda öğrencilerimizin fiziksel yetenekleri ölçülür ve bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler ile yetenekleri çerçevesinde uygun spor branşlarına yönlendirilir.