Akım Koleji

İlkokul Bilişim Teknolojileri

İlkokul Bilişim Teknolojileri

Günümüzün gelişme ve çağı yakalama düşüncesinin en önemli gereksinimi olan bilgisayarı verimli bir şekilde kullanmak kaçınılmaz olmuştur.

Okulumuzun vizyonu doğrultusunda akademik başarılarını destekleyen, bilgi ve yeteneklerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenen, öğrencilerimizi teknoloji karşısında kendisine güvenen, teknolojiyi sınıf içinde ve dışında yaşamına kolaylık sağlayacak şekilde kullanabilen çağına karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlamak temel hedeflerimizdir.

Bilgisayar dersinin amacı; geçmiş yaşantıları, bireysel farklılıkları ve olanakları ne olursa olsun bütün öğrencileri “bilgisayar okuryazarı” olarak yetiştirmenin yanında, bilişim teknolojilerini kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Bilgisayar derslerimiz, PYP ünitelerimizle entegre olarak anaokulu ve 1–4. sınıflar düzeyinde haftada birer ders saati yapılmaktadır. 3, 4. sınıflar düzeyinde haftada ikişer saat olmak üzere kulüp çalışması da yapılmaktadır.

Akım Okulları öğrencilerine;

 • Temel bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanımını öğretmek,
 • Teknolojik araçları özenli, güvenli ve tasarruflu kullanmalarını sağlamak,
 • Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanım avantaj ve dezavantajlarını öğretmek,
 • Öğrenmeyi desteklemek için gelişim seviyelerine uygun çoklu ortam kaynaklarını, teknolojik kaynakları (bulmacalar, mantıksal düşünme programları, çizim araçları, yazma araçları) kullanabilmelerini sağlamak,
 • Yaratıcılık, problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • Bilişim teknolojilerini kullanırken iş birliği yapma ve çevrelerine saygılı olmayı benimsetmek,
 • Bilgi teknolojileri terimlerine hâkimiyetlerini kazandırmak,
 • İnternet ve e-posta iş birliğine dayalı projelerde bilgisayarı amacına uygun olarak kullanmayı öğretmek,
 • Ofis programlarını etkin ve amacına uygun biçimde temel düzeyde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Bilgisayarın günlük kullanımı sırasında karşılaşabilecekleri sorunları tanımlayabilip çözüm stratejilerini uygulayabilen öğrenciler olmalarını sağlamak,
 • Bilgiye ulaşmanın en kolay ve en kısa yolunu öğrenmelerini ve bu kaynakları kullanabilmelerini sağlamak,
 • Kişisel üretkenlikleri geliştirerek ve grup ile iş birliği yapma yeteneklerini desteklemek,
 • Çoklu ortam ve yardımcı araçlarını tanıtmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak hazırladıkları çalışmaları görüntüleme cihazlarıyla sunabilmeleri öğretmek,
 • On parmak klavye programlarımız ile doğru klavye kullanımını geliştirmek ve yazım hızlarını arttırmak,