Akım Koleji

İlkokul Drama Eğitimi

İlkokul Drama Eğitimi

AMAÇLAR

Öğrencilerimizin yaratıcılığını, iletişim becerilerini, olumlu benlik algısını, kendisini farklı şekillerde ifade edebilmesini, estetik duyarlılığının oluşmasını sağlamak yaratıcı dramanın ilk hedeflerindendir.

Akım Okulları, Yaratıcı Drama ile öğrencilerimizde var olan yetilerin açığa çıkmasını, kendine güvenen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, özgür – özgün düşünen, katılımcı, hoşgörülü bireylerin yetişmesine olanak sağlar.

Akım Okulları Yaratıcı Drama eğitimi amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Yaratıcı bir deneyimde aktif rol alarak ortak hedef doğrultusunda iş birliği içinde çalışmayı kavratmak.
Problem çözme aracı olarak yaratıcı drama performanslarını kullanmayı öğretmek.
Yaratıcı dramanın farklı türleri ile kültürel bağlantıların nasıl yapılabileceğini öğretmek.
Kişisel ilgi ve becerileri belirleyip dramatik yöntemlerle bunları geliştirmek.
Öğrencilerin Dramatik fikirler sayesinde konuşarak, görsel, işitsel devinimlerle özgüvenlerini geliştirmek.
Çevresine, doğaya, yaşama duyarlı gözlem gücü yüksek bireyler yetiştirmek.
Sahne, rol kavramlarını öğreterek, bir izleyici ya da oyuncu olarak düşünüp dramaya uygun davranışları yetileri ortaya çıkarmak.
Öğrencilerin yazılı oyunları, diyalogları yorumlayabilme yetilerini geliştirmek.

HEDEFLER

Yaratıcı Drama çalışmalarıyla her yaştan öğrencilerimizin dramatik performans yoluyla fikirlerini, duygularını, deneyimlerini keşif yoluyla tartışıp deneyerek aktarmalarını hedeflemekteyiz. Sanat içinde yeni anlayışlar belirleyerek bunları yansıtmak, farklı rolleri tanımak, anlamak, deneyimlemek başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin yaratıcılığını, bilişsel becerilerini geliştirmek, özgüvenlerine katkı sağlamak, duyguların farkına varmalarını, olumlu iletişim kurmalarını, sosyal farkındalıklarının artmasını ve problem çözme becerilerinin gelişmesini yaratıcı drama ile pekiştirmekteyiz.

MÜFREDAT

Genel Olarak Yaratıcı Drama;

Hareket
Pandomim
Taklit- oyun
Dramatizasyon
Rol Oynama
Doğaçlama
Müzik – devinim – ritim
Öykü anlatma – kurma
Kukla oynatma gibi teknikleri derslerimizde uygularken eş zamanlı olarak Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IB) ilk yıllar programı (PYP) bağlamında disiplinler üstü anlayışla belirli profiller, tutumlar, hedefler ve beceriler yaratıcı drama ile öğretilmektedir.
Ana sınıfından ve birinci sınıf öğrencilerimizden başlayarak kendilerini, bedenlerini tanımalarını, gözlem yeteneklerini aktarabilmelerini, kendilerini doğru ifade edebilmelerini, hayal güçlerini sınırsızca kullanabilmeleri adına doğaçlama, hikaye kurma, ısınma çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, pandomim, kukla oynatımı – basit kukla yapımı, devinim ve ritim yaratıcı drama dersi ile öğretilmektedir.

İkinci ve üçüncü sınıf ile ısınma çalışmaları, güven çalışmaları, yazılı metin çalışmaları, rol yaratma, var olan bir rolü canlandırma, sahne, tiyatro bilgisi, oyun yazma ve canlandırma, dramatizasyon ile öğrencilerimizin özgüvenlerini pekiştirerek sahne ve oyunculuk yetilerini geliştirmesi sağlanır.

BRANŞ EĞİTİMİ

Akım Okulları olarak yaratıcılığa ve sanata verdiğimiz önemden dolayı ilk yıllardan başlayarak öğrencilerimizi gözlemleyerek sanat alanındaki yetilerini yaratıcı drama dersi ile ortaya çıkarmak, kişisel gelişimlerinin yanı sıra tiyatro bilgilerini geliştirerek, duygu ve düşüncelerini rol yapma (role girme) ya da oyun yazma alanlarında ifade edebilmelerini sağlamaktır.