Akım Koleji

İlkokul Görsel Sanatlar

İlkokul Görsel Sanatlar

Sanat, bireysel açıdan duyguların, düşüncelerin, hayallerin, yaratıcı çabaların ve insanın kendini gerçekleştirmesinin bir aracı; toplumları kaynaştırmada bütünleyici yönü ile önemli bir kültür dinamiğidir.

Amaçları

Akım İlkokulunda sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. Toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkân sağlar. Kültürlerin anlaşılmasının önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir.

Bölüm Hedefleri

Akım İlkokulunda Görsel Sanatlar dersi, öğrencilerin farklı algı, bilgi ve sezgilerini iki ve üç boyutlu çalışmalar ile bireysel farklılıkları, kendilerine özgü algılama ve anlamlandırma içinde gelişim basamakları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda;

• Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bunu davranış biçimi haline getirebilme yeterliliği kazandıran,
• Kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanabilen,
• Kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandıran,
• Çıkacak sorunlara çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandıran öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

PROJELER- YARIŞMALAR

Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açıları kazandıran etkinlikler düzenlenmektedir.