Akım Koleji

İlkokul Müzik ve Enstrüman Eğitimi

İlkokul Müzik ve Enstrüman Eğitimi

AMAÇLARIMIZ

İyi bir müzik eğitimi alan ve müziği seven çocuk, yaşamı sever, estetik zenginliği ile fark yaratır düşüncesiyle, öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmede evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirerek müziği hayatına katmayı öğretmek temel amacımızdır.

Akım Okullarında, öğrencilerimize müziği ve müzik bilimini öğretmek, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmek başlıca hedeflerimizden biridir. Akım Okulları Müzik eğitimi amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Müziğin evrensel bir dil olduğunu kavratmak,
• Kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak,
• Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip, üretken bireyler yetiştirmek,
• Müziği ve müzik dilini merak eden bireyler yetiştirmek,
• Öğrencileri müzikle yaşama hazırlamak,
• Öğrencinin yeni teknolojileri kullanabilmesine ve üretebilmesine olanak sağlayacak akademik bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
• Çevreyi, doğayı, yaşamı, duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak,
• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencileri yetiştirmek ve geliştirmek,
• Eleştirel bir beğeni geliştirmek,
• Kulak, ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek

HEDEFLERİMİZ

Anaokulundan on birinci sınıfa kadar tüm konularımız, Dinleme – Söyleme – Çalma, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müzikte Yaratıcılık ve Müzik Kültürü öğrenme alanları altında işlenmektedir.

.Öğrencilerimizin edindikleri bilgilerden ve deneyimlerden yola çıkarak bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sarmal bir yaklaşımla (her yıl benzer konular bir öncekine göre daha kavramsal ve ayrıntılı olarak) işlenmektedir.

GENEL HATLARI İLE MÜFREDATIMIZ

Okulumuzun vizyonu gereği akademik başarısı yüksek öğrenciler yetiştirmenin yanında aynı zamanda “bilgi ve yeteneklerini kullanan” öğrenciler yetiştirmek bölüm hedeflerimizin birinci sırasında yer almaktadır. Bu bağlamda Akım Okulları müzik bölümü olarak anaokullarından lise eğitimine kadar öğrencilerimizin ilk önce iyi birer müzik dinleyicisi olmasını, okulumuzun sanat anlayışı doğrultusunda müzik derslerinde almış oldukları eğitimlerle yaşları ilerledikçe de bir müzik beğenisi ve enstrüman becerisi kazanmaları, girdikleri sosyal alanlarda müzik üzerine duygu ve düşüncelerini gerek bilgi ve gerekse beceri bakımından müzikal bir dille ifade edebilmelerini önemsemekteyiz.

Ana sınıfından dördüncü kadar tüm konular; çalma, söyleme, dinleme ve yaratma becerileri altında sarmal bir yaklaşımla (her yıl benzer konular bir öncekine göre daha kavramsal ve ayrıntılı olarak) işlenmektedir.

Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizin, sesleri tanımlamaları ve anlamlandırmaları, çevresinde duydukları sesleri, sesiyle/enstrümanlarla taklit edebilmeleri ve okul şarkılarını doğru seslendirmeleri amaçlanmaktadır. Bu sınıflarımızda müzik eğitimi, oyunlarla öğretilmektedir. Temel müzik eğitimine, birinci sınıflarımızda başlanarak “Temel Müzik Yazı ve Ögeleri”’nin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Üçüncü sınıflarda uygulamasına başlanan branş eğitimine kadar (enstrüman eğitimi) birinci sınıftan başlayarak üçüncü sınıfa kadar devam eden üflemeli bir enstrüman olan melodika eğitiminde amacımız öncelikle öğrencilerin diyaframını geliştirmek, temel enstrüman olan piyanoya tuşe gereği geçişi kolaylaştırmak ve tabii ki nota okur yazarlığının temelini bu yaşlarda edinmesini sağlamaktır.