Akım Koleji

İlkokul

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

İlkokul

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan Özel Lüleburgaz Akım  Koleji İlkokulu eğitim programı, sürekli değişim içinde bulunan dünyada yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, bunun yanında kendi üzerine düşen sorumlulukların da farkında olan bireyler yetiştirmektedir.

Programımızın temel amacı, öğrencileri çok boyutlu olarak yaşama hazırlarken, sürecin her aşamasında aktif olmalarını sağlamak, doğuştan getirdikleri merak, araştırma ve öğrenme isteklerine yanıt bulabilecekleri eğitim ortamları yaratmaktır. Öğretilecek konular kadar öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek de önceliğimizdir. Öğrencilerimizin keşfetmesi, üst düzey düşünmesi, soru soran, sorgulayan, fikir üreten bireyler olmaları için onlara en uygun eğitim-öğretim ortamlarını hazırlamaktayız.

1. ve 2. sınıflarımızda uygulanan Drama dersleriyle öğrencilerimizin duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme ve konuşarak iletişim kurabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin planlama, ardıllık, dikkat ve eşzamanlılık alanlarında gelişimlerine katkıda bulunan Düşünme Becerileri dersleri ise 3. ve 4. sınıflarımızda uygulanmaktadır.

Gerek duyulduğunda öğrencilerimiz için akademik alanda bireysel destek çalışmaları da yapılmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİSİ