Akım Koleji

Ortaokul Fen Bilimleri

Ortaokul Fen Bilimleri

Gelişen ve değişen dünyamızda bilim ve teknolojiyi yakalayabilmek ve uluslararası rekabette yer edinebilmek, karşılaştıkları problemleri kendileri çözebilen nesiller ile mümkün olacaktır. Bunu yapabilmek için de öğrencilere küçük yaştan itibaren bilimsel bakış açısının kazandırılması gerekmektedir

Öğrencilerin Fen Bilimleri içeriklerine sahip derslere yönelik bilgi ve değerlerini anlaması, derse karşı anlayış, olumlu tutum ve beceri geliştirmesi çok önemlidir. Çünkü bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bilgi çağında Fen Bilimlerinin etkilerine hayatımızda sıklıkla rastlamaktayız.

Her mesleğin gelişebilmesi için bilim ve teknoloji alanında gelişmiş, yenilikleri takip edebilen, karar verme yetenekleri gelişmiş ve karşılaştıkları problemleri çözebilen bireylere ihtiyacı vardır.

Öğrencilere fen, teknoloji, çevre ile ilgili bilgi ve tutumlar, toplum ile ilgili anlayışlar, temel fen kavramları, bilimsel değerler ve tutumlar ile bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması bu nedenle çok önemlidir.

Öğrencilerin verimli bir şekilde iş yapabilen, bilinçli ve sorumlu, düşünebilen; fen okuryazarlığı bilgisine, değerine, tutum, anlayış ve becerisine sahip vatandaşlar olmasını sağlayan Fen Bilimleri dersidir.

Akım Ortaokulu olarak Fen Bilimleri derslerimizi teorik bilgilerin yanı sıra, pratiğe dayalı laboratuvar dersleri ile desteklemekteyiz. Yıl içerisinde yapılan deneylerle öğrencinin derse olan ilgi ve dikkatini arttırıp kalıcı öğrenmeyi sağlamakta ve başarıyı arttırmayı hedeflemekteyiz. Öğrenciler deney yapmaktan, yaparak yaşayarak öğrenim görmekten hoşlanmakta ve bu durum ders başarısını arttırmaktadır.