Akım Koleji

Ortaokul Görsel Sanatlar

Ortaokul Görsel Sanatlar

Okulumuzda görsel sanatlar eğitiminde, öğrencilerimize belli beceriler kazandırıp sanatsal yaratıcılıklarının geliştirilmesiyle yetinmeyip; aynı zamanda onların görsel sanatların kültürel ve tarihi çevreyle olan ilişkisini kavramasına beceriler kazandırmaktayız. 

Görsel sanatlar dersi ile okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırıp, toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyma becerilerinin geliştirildiği okul atmosferini oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin kültürünü tanımalarını, sahip çıkmalarını, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenmeleri gerektiğini ve başka kültürleri de sanat yoluyla tanımalarını sağlıyoruz.

Akım Ortaokulu’nda, Görsel Sanatlar dersi, öğrencilerin görsel bir iletişim aracı olarak sanatı kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazandırıp, görsel okuryazarlığını sanat yoluyla geliştirmek, düşüncelerini teknik bilgiler ile birleştirip ortaya koyabilmek için hazırlanmıştır.

PROJE- YARIŞMALAR

Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açıları kazandıran etkinlikler düzenlenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.