Akım Koleji

Ortaokul Matematik

Ortaokul Matematik

Matematik öğretiminin amacı kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır. Matematik öğretiminde, bireylere karşılaştıkları problemleri çözmede yardımcı olacak yöntem ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle bireylerin matematiksel kavram ve ilkeleri kavrayabilme, kritik ve yaratıcı düşünebilmeye, iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmeye dayalı, ezberden uzak bir matematik öğretimi istenen ve beklenen bir eğitimdir.

Değişen LGS formatında matematik oldukça önemli bir yere sahiptir.  Türkiye ortalamasının oldukça düşük olması, sınavı kazanmada oldukça önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Bu sebeple matematik neti yüksek olan öğrenciler oldukça iyi sıralamalar elde etmektedir. Bu sebeple Akım Ortaokulu olarak, henüz daha 5.sınıftan itibaren öğrencilerimizin matematik alt yapılarının tam olarak inşa edilmesi için matematiği severek öğretip, öğrencilerimizi yeni nesil sorularla karşılaştırıp ileride girecekleri sınavlarda kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle onları donatmak temel amacımız.

Okulumuz, matematiğe olan ilgiyi arttırmak ve matematiği sevdirmek amacıyla her yıl ulusal çapta düzenlenen TALES Matematik sınavının uygulayıcı okuludur.