Akım Koleji

Ortaokul Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler programı ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile yetişmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Güncel olaylarla desteklenen sosyal bilgiler dersinde, öğrenciler, mevcut durumları geçmiş izleriyle kıyaslayan, geleceğe yönelik şekillerini kestirebilen, eleştiren, nasıl ve hangi sebeple bu değişime ulaştığını bilen, olaylara farklı bakış açılarını sunabilen, paylaşımcı, sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak donatılırlar.

 Güncel olaylar vasıtasıyla öğrenciler gazete okuma, televizyon ya da radyoda haber izleme, internet gibi araçlardan haber takibi yapma gibi beceriler kazanır ve bu becerileri alışkanlık haline getirebilirler. Yine öğrenciler güncel olaylar vasıtasıyla sosyal bilgiler ders konularını sosyal yaşamın yansıması olarak görebilirler.

Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştir.

Öğrencilerimizin çevrelerinde yaşanan olaylara duyarlılık gösterebilmeleri ve ekonomik hayatın farkında olabilmeleri için, bölgemizdeki tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki birçok işletme ve fabrikaya geziler düzenleyip, buralardaki üretim ve dağıtım aşamalarını gösterip ekonomi hakkında da temel bilgiler vermekteyiz.

Akım Ortaokulu olarak öğrencilerimizi Sosyal Bilgiler dersinin temel amaçlarında da yer aldığı üzere, Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanan, geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilen, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilen bireyler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.