Akım Koleji

Ortaokul Türkçe

Ortaokul Türkçe

İnsanın çevresiyle kurduğu bağı güçlendirmek, düşünce ve ifade gücünü arttırmak, çağdaşlaşmasının önünü açmak amacıyla dil eğitimi önemlidir. Türkçe dersi, bilgi değil beceri dersidir. Buna bağlı olarak Türkçe dersinin amacı, dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma ile bağlantılı olarak programda yer alan temel becerileri (Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma, girişimcilik) de geliştirmektir.

Yapılandırmacı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme; öğrencinin bilgiyi zihninde yapılandırarak yeniden üretmesi temeline dayalıdır. Türkçe öğretiminde odak sadece dil bilgisi öğretimi değil, öğrencinin kendini anlama ve ifade sürecidir. Dinleme, okuma, görsel okuma ile elde edilen bilgiler sıralama, sınıflama, ilişkilendirme, sorgulama, analiz ve sentez yapma gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilir. Öğrenilen yeni bilgiler daha önceki bilgilerle bir araya getirilerek yeniden inşa edilir. Konuşma, yazma, görsel sunu ile zihindeki yeni bilgiler tekrar işlemden geçirilerek cümlelere dönüşmektedir.

LGS sınav formatının değişmesi üzerine,  sadece bilgiyle çözülemeyen, bilginin yanında konunun özünü bilip, o konu hakkında mantık yürütülmesi gereken ve olabildiğince hayatın içinden örneklerle oluşturulan uzun ve anlamaya dayalı yeni nesil soruları çözme becerisi sınav kazanmada kritik bir noktada yer almaktadır. Bu soruları sürenin de az olduğu sınavda anlamada, yorumlamada ise öğrencilerin Türkçe dersinden kazandığı temel beceriler oldukça önemlidir.

Akım Ortaokulu olarak Türkçe derslerinde öğrencilerimize dil bilgisi becerilerinin yanı sıra, kitap okuma alışkanlığı da kazandırmak temel amacımız.