Akım Koleji

Ortaokul Yabancı Dil

Ortaokul Yabancı Dil

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte dünya üzerindeki sınırlar kaybolamaya ve ülkeler arasındaki ilişkiler artmaya başlamıştır. Özellikle, ikinci milenyum ile teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına yön vermeye başlamış ve uluslararası etkileşimi daha da arttırmıştır. İnternetin dünyanın her bölgesinde erişilebilir hale gelmesi ile insanlar arasında bir ortak paylaşım duygusu oluşturulmuş ve sosyal farkındalıktan, mizaha, sanatsal etkinliklere kadar birçok konuda paylaşımlar yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

Bilim ve teknolojideki bu ilerlemeleri yakından takip edebilmek, bu ilerlemelere ayak uydurabilmek ve yabancı uluslarla iletişim kurabilmek için yabancı dil bilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen teknoloji ile mesafeler kısalmış, iletişim ortamları yabancı dil öğrenimine olan ilginin de artmasına neden olmuştur. İnsanların hayatın birçok alanında çeşitli ilişkiler kurup yürütebilmeleri için uluslararası ortamda konuşulan dilleri de öğrenmeleri gerekmektedir.

Akım Ortaokulu olarak öğrencilerimize yabancı dil becerisi kazandırmak ve bu becerilerini ilerletmek bizler için oldukça önemlidir. İkokulu bitirip dört yıl süreyle İngilizce öğrenmiş olan öğrenciler 5.sınıfa temel dil becerilerini almış olarak gelirler. Ortaokul (5,6,7 ve 8.sınıflar) İngilizce programının amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır.

Okulumuzda uluslararası alanda geçerliliği olan Cambridge ve Trinity College sınavları için de programlar bulunmakta olup öğrencilerimizi bu sınavlara da hazırlamaktayız.